CEMENT MAX 42,5 R

Cement portlandzki o parametrach wyższych od normowych dla CEM I 42,5 R jest produkowany w oparciu o normę EN: 197-1.

Dzięki wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz końcowej CEMENT MAX 42,5 R idealnie sprawdza się do przygotowania betonów wysokich klas C16 - C45 na placu budowy, na konstrukcje stropów, wieńców, belek, schodów i nadproży, a także na fundamenty, posadzki czy prefabrykaty. Wysokie wytrzymałości wczesne pozwalają na przyspieszenie tempa prac budowlanych, szybszą rotacje form i szalunków. Oprócz dynamiki twardnienia, wielką zaletą CEMENTU MAX 42,5 R jest jego bardzo dobra plastyczność. Podwyższona urabialność ułatwia lepsze wypełnianie form i szalunków oraz poprawia pompowalność mieszanki betonowej. Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji składników mineralnych użycie CEMENTU MAX 42,5 R zmniejsza ryzyko pojawienia się rys skurczowych, pustek i raków czy wykwitów na gotowych elementach.

Dla wymagających!

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU MAX 42,5 R:
 • niski skurcz,
 • optymalny czasy wiązania,
 • bardzo dobra urabialność,
 • duże ciepło hydratacji,
 • parametry techniczne wyższe od normowych dla CEM I 42,5 R
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • wysoka wytrzymałość w krótkich okresach dojrzewania,
 • bardzo wysoka dynamika narastania wytrzymałości wczesnej.

ZALECANE ZASTOSOWANIE CEMENTU MAX 42,5 R:
 • budowa dróg,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 - C 40/45,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych.

Skład: klinkier portlandzki, popiół lotny krzemionkowy, regulator czasu wiązania (siarczan wapnia), reduktor chromu

Jak zrobić dobry beton?