Jak zrobić beton?

Beton to stwardniała mieszanka cementu, wody i kruszywa. Ilość i proporcje składników trzeba dobrać tak by zapewnić potrzebną konsystencję mieszanki betonowej oraz zaplanowaną szczelność i wytrzymałość betonu. Zwykle do ustalenia składu potrzebne są normy, tablice na podstawie których określa się recepturę roboczą 1m3 mieszanki. Poszczególne składniki muszą być dokładnie odmierzane, gdyż zmiana receptury może zmienić właściwości betonu - wytrzymałość i konsystencję mieszanki. Ważna jest ilość piaski, zwykle powinno to być przynajmniej 30% masy całego kruszywa. Potrzebną konsystencję zapewnia odpowiedni stosunek masy cementu do wody (im wartość ta jest mniejsza, tym większa ciekłość mieszanki) lub specjalnie dobrane domieszki.