Popiół lotny

Popiół lotny to produkt powstający w procesie spalania węgla kamiennego w elektrowni.
Zmielony do postaci drobnego pyłu węgiel kamienny, wdmuchiwany jest do paleniska kotła i spalany w temperaturze powyżej 1200°C.


Wzbogacanie cementów dodatkami mineralnymi jest integralną częścią procesu produkcji i odbywa się pod ścisłą kontrolą naszego laboratorium. Cementy takie mają stabilnoą jakość i dodatkowe zalety pozwalające uzyskać:

  • bardzo dobrą plastyczność i urabialność
  • wydłużony czas gotowości mieszanki do użycia
  • zwiększoną szczelność betonu
  • podwyższoną odporność na agresję chemiczną
  • niski poziom wydzielanego ciepła w procesie wiązania
  • wysoka wytrzymałość końcowa
  • stałość parametrów
  • niski skurcz

Ścisłe określenie przeznaczenie cementu ma bardzo duże znaczenie w procesie budowlanym. Na rynku budowlanym dostępne są cementy dedykowane do konkretnych rozwiązań. Cementy posiadają odpowiednie właściwości fizyczne i zróżnicowane pod względem ciepła twardnienia, czasu wiązania, odporności na agresję chemiczną oraz reakcję na temperaturę otoczenia. Nieznajomość ciepła hydratacji może mieć negatywne skutki. Duże różnice temperatur pomiędzy powierzchnią betonu a jego wnętrzem mogą być powodem naprężeń termicznych. Jeśli naprężenia termiczne przekroczą wartość graniczną wytrzymałości betonu rozpoczyna się proces powstawania mikropęknięć. Efektem końcowym jest obniżona trwałość betonu. Praktyczną znajomość zależności w czasie wiązania betonu można wykorzystać poprzez stosowanie latem cementów z dodatkami mineralnymi CEM II w miejsce cementów portlandzkich CEM I tych samych klas. Jakość wyrobów betonowych nie ulegnie zmianie, poprawie ulegnie urabialność mieszanki betonowej, a efekty ekonomiczne i praktyczne łatwo można wyliczyć. Większą część użytkowników cementu interesuje szybkość narastania wytrzymałości w okresie początkowym. Najwyższą wytrzymałość wczesną na ściskanie w określonej klasie wytrzymałościowej posiadają cementy CEM I natomiast w późniejszych okresach (28,90 dni) wytrzymałość cementów z dodatkami mineralnymi CEM II jest porównywalna lub wyższa od wytrzymałości cementów CEM I.